Onderzoek

De stad, de kunstenaars en het museum: 25 jaar Stadscollectie Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen


In het kader van het meerjarige onderzoeksproject '25 jaar Stadscollectie Museum Boijmans Van Beuningen' is de Stadscollectie opnieuw geïnventariseerd, gedocumenteerd en beschreven.

In nauwe samenwerking met de registrars, het Documentatiecentrum en het archief is door stadsconservator Saskia van Kampen gewerkt aan de ontsluiting van de gehele stadscollectie. In 2013 verscheen een omvangrijke publicatie, waar ook de oud-stadsconservatoren een bijdrage aan leverden. Daarnaast is veel archiefonderzoek verricht en zijn de werken op papier uitgezocht en gedocumenteerd. De omvang van de Stadscollectie wordt geraamd op circa 900 werken.

De publicatie is te koop in de webshop.

 

LET OP: Deze tekst is nog in wording